fbpx

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

Od ponad 25 lat Północna Izba Gospodarcza nie tylko promuje, ale także umożliwia rozwój przedsiębiorstwom działającym na Pomorzu Zachodnim. Oprócz codziennych starań skupionych wokół wsparcia przedsiębiorców, Izba jest także organizatorem wielu inicjatyw skierowanych do biznesu, w tym konkursów, spotkań, szkoleń. Również jako partner szczecińskiej Kooperacji, stale popularyzuje współpracę między jednostkami z różnych obszarów, w tym edukacji, biznesu, samorządu. Dlaczego działając na jednym rynku lepiej się wspierać niż rywalizować – o tym w rozmowie z Tomaszem Wójcikiem, specjalistą ds. marketingu i szkoleń Północnej Izby Gospodarczej.

Kooperacja (K): Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać sami przedsiębiorcy, ale także i ich pracownicy. Z perspektywy doświadczeń ostatnich edycji, jak często bywa, że to pracownicy chcą wyróżnić swojego pracodawcę?

Tomasz Wójcik (TW): Z pewnością wiele pracowników jest dumnych z osiągnięć swojego pracodawcy, jego zaangażowania w rozwój firmy, wprowadzania innowacyjności czy strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska. Według naszych statystyk, zgłoszenia do konkursu przez pracowników firm nie stanowią większości w ogólnej puli zgłoszeń, lecz nie zmienia to faktu, że z każdą edycją jest ich coraz więcej. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że pracodawcy ciężko pracują nad tym, aby pracownicy utożsamiali się z przedsiębiorstwem i czuli, że firma jest “ich miejscem”. Takie działanie motywuje pracowników i powoduje, że dopingują swoim szefom w rozwoju i chętnie angażują się w takie inicjatywy jak konkurs.

K: Jaka jest nadrzędna idea Konkursu?

TW: Nadrzędną ideą Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023 jest promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego w regionie zachodniopomorskim. Konkurs wyróżnia i nagradza przedsiębiorstwa, które wniosły istotny wkład w rozwój gospodarczy regionu lub wprowadziły innowacyjne rozwiązania.

K: Konkurs to tylko jedno z wielu organizowanych przedsięwzięć. Przed nami jeszcze druga połowa roku – jakie mają Państwo plany na ten czas?

TW: Trzeci oraz czwarty kwartał tego roku z pewnością będzie obejmować organizację kolejnych konkursów, seminariów, konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców. Będziemy również prowadzić kampanie promocyjne, działania lobbingowe na rzecz przedsiębiorców oraz kontynuować współpracę z innymi instytucjami gospodarczymi w celu stymulowania rozwoju lokalnego biznesu.

K: Północna Izba Gospodarcza bezpośrednio i realnie wpływa na sytuację przedsiębiorstw działających zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. Jakiego wsparcia mogą oczekiwać z Państwa strony przedsiębiorcy?

TW: Przedsiębiorcy mogą oczekiwać wsparcia ze strony Północnej Izby Gospodarczej w postaci usług doradczych, szkoleń, dostępu do informacji gospodarczych, promocji przedsiębiorstw oraz możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych. Północna Izba Gospodarcza reprezentuje również interesy przedsiębiorców przed władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Działamy na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wspieramy rozwój kluczowych sektorów regionalnej gospodarki i staramy się tworzyć korzystne środowisko biznesowe dla przedsiębiorców.

K: I na koniec, jakie znaczenie w obecnych czasach, z uwzględnieniem permanentnej niestabilności i rosnącego wpływu przemian pokoleniowych i transformacji technologicznej na rynek pracy ma kooperacja?

TW: Kooperacja ma ogromne znaczenie. Taką współpracę dostrzegamy pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorami gospodarki, a także instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. Umożliwia to wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów, co z pewnością jest stymulantem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, wzrostu konkurencyjności i adaptacji do zmian zachodzących w naszym świecie. Kooperacja stanowi również platformę dla wspólnego rozwiązywania problemów i wyzwań, zwiększania efektywności oraz tworzenia synergii między różnymi podmiotami gospodarczymi. W dobie ciągłych wyzwań, które stoją nie tylko przed przedsiębiorcami, niezwykle ważne jest to, aby współpraca pozostała niezachwiana. 

O Izbie

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Więcej informacji o Północnej Izbie Gospodarczej znajdziesz na: https://polnocnaizba.pl/ 

Zaobserwuj i bądź na bieżąco: https://www.facebook.com/Izba.Szczecin | https://www.linkedin.com/company/p%C3%B3%C5%82nocna-izba-gospodarcza/ 

A A+ A++