fbpx

Декларація цифрової доступності

Заява про доступність

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ТОВ «Агентство розвитку щецинської агломерації») зобов’язується забезпечити доступність свого веб-сайту відповідно до Закону від 4 квітня 2019 року про цифрову доступність веб-сайтів та мобільних публічних організацій установ. Декларація про доступність поширюється на веб-сайт kooperacja.szczecin.eu

Дата публікації сайту: 01.02.2022

Веб-сайт частково відповідає Закону від 4 квітня 2019 року про цифрову доступність веб-сайтів і мобільних додатків публічних організацій з урахуванням несумісності або винятків, перерахованих нижче.

ТОВ «Агентство розвитку щецинської агломерації» для веб-сайту kooperacja.szczecin.eu провело самостійну оцінку доступності сайту для людей з обмеженими можливостями за допомогою доступного інструмента для оцінки веб-сайту: Тест – European Internet Inclusive Initiative (за адресою: http: //checkers.eiii.eu/) підтверджує, що веб-сайт kooperacja.szczecin.eu відповідає вимогам на 100%.

Заява зроблена: 17.12.2021.

Декларація була зроблена на підставі самостійної оцінки, проведеної публічною організацією.

На веб-сайті можна використовувати стандартні комбінації клавіш.

Відгуки та контактні дані

У разі виникнення проблем з доступністю веб-сайту, будь ласка, зв’яжіться з нами. Контактна особа – Рената Поліковська (Renata Polikowska), r.polikowska@arms-szczecin.eu. Ви також можете зв’язатися з нами за телефоном 91 333 97 70. У такий же спосіб можна подати заяву про надання доступу до недоступної інформації, а також запит щодо забезпечення доступності.

Кожен має право вимагати цифрової доступності зазначеного веб-сайту, мобільного додатка чи його елемента, а також доступу до інформації в альтернативний спосіб.

Запит має містити:

  • контактні дані особи, яка подає запит,
  • зазначення веб-сторінок, мобільного додатка або їх елементів, які повинні мати цифровий доступ,
  • зазначення способу зв’язку з особою, яка подає запит,
  • зазначення альтернативного методу доступу, якщо потрібен.

Цифрову доступність веб-сайту, мобільного додатка або їх елементів буде забезпечено не пізніше ніж через 7 днів з дати відправлення запиту.

У разі неможливості дотримання цього терміну особа, яка подала запит, негайно повідомляється про причини затримки та про дату, на яку буде забезпечено цифрову доступність, і цей період не може перевищувати двох місяців з дати відправлення запиту.

Вимога щодо надання цифрової доступності елементу веб-сайту або мобільного додатка відхиляється, якщо її виконання створить ризик порушення цілісності даних або надійність їх передачі.

У разі неможливості забезпечення цифрової доступності особа, яка подає запит, негайно повідомляється про причини неможливості її забезпечення.

Щодо забезпечення альтернативного способу доступу до елемента веб-сайту або мобільного додатка застосовуються пункти 4-7 вище.

Оскарження

У разі відмови забезпечити цифрову доступність веб-сайту, мобільного додатка або елементів веб-сайту чи мобільного додатка, зазначених у запиті, або у разі відмови від використання альтернативного способу доступу особою, яка здійснює запит, відповідно до ст. 18 абз. 6 Закону про цифрову доступність веб-сайтів та мобільних додатків публічних організацій, ця особа має право подати скаргу щодо забезпечення цифрової доступності веб-сайту, мобільного додатка або елементів веб-сайту чи мобільного додатка.

До скарг, що розглядаються у провадженнях щодо забезпечення цифрової доступності веб-сайту, мобільного додатка або елементів веб-сайту чи мобільного додатка застосовуються положення розділу VIII Закону від 14 червня 1960 року – Адміністративно-процесуальний кодекс.

Щодо забезпечення альтернативного способу доступу до елемента веб-сайту або мобільного додатка застосовуються пункти 1 і 2 вище.

У разі відмови у виконанні запиту про забезпечення доступності або надання альтернативного способу доступу до інформації особа, яка подає запит, може подати скаргу щодо надання цифрової доступності веб-сайту, мобільного додатка або елемента веб-сайту чи мобільного додатка.

Коли вищезазначена процедура вичерпана, можна подати заяву до Омбудсмена Польщі.

Архітектурна доступність

Будинок / головний офіс ARMS за адресою ul. Niemierzyńskiej 17A (budynek F1) (вул. Нємєжиньська 17А, будівля F1) в Щецині

Головний офіс ARMS адаптовано до потреб людей з різними типами інвалідності. Робота компанії організована таким чином, що переважна більшість питань, з якими звертаються до неї, вирішується за допомогою ліфта або у спеціально відведеному для цього приміщенні – кімнаті 201 (там обслуговує спеціальний кваліфікований працівник).

При головному офісі Товариства бракує місць для паркування транспортних засобів для інвалідів, позначених відповідно до розпорядження Міністра інфраструктури від 24 квітня 2019 року про внесення змін до розпорядження про детальні технічні умови на дорожні знаки та сигнали, а також пристрої безпеки дорожнього руху та умови розміщення їх на дорогах (Законодавчий вісник від 2019 р. поз. 2311).

Опис доступності будівлі:

  • на двох входах до будівлі відсутні пандуси з відповідними поручнями,
  • у будівлі є один крісельний сходовий підйомник, яким керують працівники будівлі, яких можна викликати дзвінком, що дозволяє під’їхати до безпорогового ліфта з рівня -1,
  • у будівлі є один пасажирський ліфт з габаритами та обладнанням, що дозволяють пересуватися людині в інвалідному візку,
  • на різних поверхах будівлі є туалети, пристосовані до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,
  • кнопки в ліфті є позначеними мовою Брайля та мають підсвічені контрастні кольорові рамки з акцентом на «нульовому» рівні,
  • люди, які відчувають постійні або періодичні труднощі в спілкуванні, можуть зв’язатися з ARMS за допомогою: e-mail:  sekretariat@arms-szczecin.eu, тел. 91 333 97 70 та особисто – ARMS, головний вхід будівлі F1 за адресою: ul. Niemierzyńska 17A в Щецині. Працівники компанії не володіють мову жестів, тому про необхідність залучення до спілкування відповідної особи необхідно попередити заздалегідь. В особливо складних випадках про бажання скористатися допомогою сурдоперекладача необхідно повідомляти принаймні за 3 робочі дні за винятком екстрених випадків. Послуга є безкоштовною для особи, яка є інвалідом у розумінні Закону про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів.

Контактні дані:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.
(ТОВ «Агентство розвитку щецинської агломерації»)
ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin
(вул. Нємєжиньська 17А 71-441 Щецин)
тел.91 333 97 70/71
e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu

A A+ A++